Personeelsbeleid heden en morgen

Auteur: Albert Kampermann

ISBN13: 9789462153509

Personeelsbeleid: heden en morgen 13e druk is een boek van Albert Kampermann uitgegeven bij Vakmedianet. ISBN 9789462153509 <br /><br />Goed personeelsbeleid is een voorwaarde voor bedrijfssucces. Die stelling is ook anno 2015 van kracht. De turbulente arbeidsmarkt, zowel in tijden van recessie als in een herstellende economie, vereist toenemende flexibiliteit bij de inzet van capaciteit. De medewerker van de toekomst is een autonome werkondernemer die meer dan ooit tevoren met wisselingen in zijn loopbaan te maken krijgt.Werkzekerheid kan alleen ontleend worden aan het vermogen tot voortdurende competentieontwikkeling. Ook organisaties bezinnen zich fundamenteel op de toekomst waarin mensen schaars worden met het oog op de demografische ontwikkelingen. Medewerkers moeten langer en duurzaam doorwerken en meer dan ooit is strategisch personeelsbeleid daarbij de doorslaggevende factor voor de continu\xefteit van organisaties.'Personeelsbeleid: heden en morgen' bestaat nu vijftig jaar en wil wederom de sleutel zijn tot succesvol strategisch personeelsbeleid. In deze 13e druk zijn alle hoofdstukken geactualiseerd door veranderde wet- en regelgeving en van illustraties voorzien. Gebleven is de klassieke hoofdlijn van het stroommodel waarmee vorm en inhoud gegeven kan worden aan een personeelsbeleid dat streeft naar integratie en participatie van de mens in zijn werkomgeving.Naast het in-, door- en uitstroommodel, krijgen o.a. de volgende ontwikkelingen volop aandacht:* het uitwerken van strategische personeelsplanning om de behoefte aan capaciteit tekwantificeren en kwalificeren in termen van benodigde competenties;* beloningsvraagstukken en de noodzaak tot een herziening van bestaande stelsels;* de duurzame inzetbaarheid van medewerkers door innovatief beleid inzake de mentaleen fysieke belasting van medewerkers;* loopbaanmanagement als belangrijk stuurinstrument voor de individuele medewerkeren als onderdeel van beleid;* sociale innovatie en het belang van psychologische contracten;* herziening op de organisatie van werk mede ten gevolge van ICT;* de positie van HRM in organisaties, de rol van de HR-professional en toenemendein- en outsourcing van personeelsbeleid;* de toekomst van HRM door de toenemende automatisering van personele activiteitenmet e-HRM.De invalshoek van dit boek is de praktijk: het daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van doelstellingen. In die zin ademt de 13e druk nog steeds de sfeer en ambities van de eerdere edities en zijn bewust passages blijven staan die kenmerkend zijn voor de zoektocht naar verdere uitbouw en professionalisering van het vakgebied.Het boek is bestemd voor (aanstaande) HR-professionals en managers. Het biedt ook indeze editie een verhelderende blik op de soms weerbarstige praktijk waarvan duidelijk is dat kennis en kunde rondom personeel en arbeid nodig is en blijft om organisationeel succes mogelijk te maken.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 17.49 Naar website