Bedrijfsethiek en MVO voor HBO

Auteur: Jan de Leeuw

ISBN13: 9789460360589

Bedrijfsethiek en MVO voor HBO 5e druk is een boek van Jan de Leeuw uitgegeven bij Uitgeverij Damon Vof. ISBN 9789460360589 <br /><br />Bedrijfsethiek en MVO voor HBO is ontwikkeld om de ontwikkeling van morele competenties in het hoger beroepsonderwijs te ondersteunen. Dit boek is vooral gericht op de volgende onderwijstypes:<br /> hoger economisch onderwijs;<br /> hoger technisch onderwijs;<br /> hbo personeel en arbeid/HRM;<br /> hoger hotel onderwijs;<br /> hoger toerisme onderwijs;<br /> hoger educatief onderwijs, mens- en maatschappijwetenschappen.<br /><br />De methode begint met een inleidend hoofdstuk over ethiek. Vervolgens is er een algemene inleiding op bedrijfsethiek en MVO. Het vervolg omvat tien hoofdstukken met specifieke onderwerpen uit de bedrijfsethiek: bedrijfscultuur en bedrijfscodes; marktonderzoek en MVO; strategische marketing en MVO; tactische marketing en MVO; marketingcommunicatie en MVO; reclame en MVO; bedrijfsleven en mensenrechten; HRM en MVO; horeca en MVO; toerisme en MVO. Vervolgens is er een hoofdstuk over beroepsethiek. Het laatste hoofdstuk biedt een specifieke tool: een stappenplan ethiek. Elk hoofdstuk sluit af met een verwerkingsparagraaf met cases en debatstellingen. Op de website staat een instructie voor debatteren (hoofdstuk 15).<br />Over de gehele methode verspreid zijn diverse cases opgenomen uit het bedrijfsleven. Speciaal met het oog op zelfstandig studeren is een uitgebreide index toegevoegd. Ook kan een notenapparaat worden geraadpleegd.<br />De papieren uitgave wordt ondersteund door de website www.damon.nl/hbo (Bedrijfsethiek en MVO voor HBO). Daar vindt men aanvullende stoffen, oefentoetsen en nieuws.<br /><br />Verschillende experts op het gebied van MVO en bedrijfsethiek hebben een bijdrage geleverd aan deze uitgave:<br /><br /> professor Muel Kaptein (Erasmus en KPMG) ontwikkelde het hoofdstuk over bedrijfscultuur en bedrijfscodes;<br /> professor Ronald Jeurissen (Nijenrode) schreef het hoofdstuk over reclame en MVO;<br /> Hilke Molenaar en Daan Bronkhorst lieten vanuit het perspectief van Amnesty International hun licht schijnen over bedrijfsleven en mensenrechten;<br /> Nick Welman van Fontys Hogescholen stelde zijn ruime expertise beschikbaar voor het hoofdstuk over toerisme en MVO.<br /><br /><br />Inmiddels heeft het boek al meer dan twintig jaar haar waarde bewezen in het hoger beroepsonderwijs. Bij het ontstaan en de ontwikkeling van het boek waren diverse deskundigen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en het hoger beroepsonderwijs als adviseur betrokken: Gemma Crijns, Ernst ten Haaf, Frank van Helmond, Adri van der Heijden, Roel Kruijer, Henk van Luijk (), Timo Meijlink, Ignace van Neerven en Harry Willemsen.<br /><br /><br /><br />Inhoud<br /><br />Hoofdstuk 1 Ethiek<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Wat is ethiek?<br />Paragraaf 3 Waarden, normen en cultuur<br />Paragraaf 4 Ethische theorie n<br />Paragraaf 5 Ethiek als proces<br />Paragraaf 6 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 2 MVO en bedrijfsethiek<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Wat is bedrijfsethiek?<br />Paragraaf 3 Waar speelt bedrijfsethiek zich af?<br />Paragraaf 4 Het belang van bedrijfsethiek<br />Paragraaf 5 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen<br />Paragraaf 6 Wat mogen we van een bedrijf verlangen op ethisch gebied?<br />Paragraaf 7 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 3 Bedrijfscultuur en bedrijfscodes<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 De bedrijfscultuur<br />Paragraaf 3 De bedrijfscode<br />Paragraaf 4 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 4 Marktonderzoek en MVO<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Ethiek en marktonderzoek<br />Paragraaf 3 Digitaal marktonderzoek en privacy<br />Paragraaf 4 Basisregels voor verantwoord marktonderzoek<br />Paragraaf 5 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 5 Strategische marketing en MVO<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Wat is strategische marketing?<br />Paragraaf 3 Strategische marketing en maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />Paragraaf 4 Ethische productdifferentiatie<br />Paragraaf 5 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 6 Tactische marketing en MVO<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Wat is tactische marketing?<br />Paragraaf 3 Het product<br />Paragraaf 4 De prijs<br />Paragraaf 5 Plaats, product, promotie en duurzaamheid<br />Paragraaf 6 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 7 Marketingcommunicatie en MVO<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Sponsoring en MVO <br />Paragraaf 3 Sales Promotion en MVO<br />Paragraaf 4 Public Relations en MVO<br />Paragraaf 5 Direct Marketing en MVO<br />Paragraaf 6 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 8 Reclame en MVO<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Reclame en het individu<br />Paragraaf 3 Reclame en de samenleving<br />Paragraaf 4 Choqueren en inspireren<br />Paragraaf 5 Reclame, privacy en social media<br />Paragraaf 6 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 9 Bedrijfsleven en mensenrechten<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Mensenrechten<br />Paragraaf 3 Mensenrechten en het internationale bedrijfsleven<br />Paragraaf 4 De verantwoordelijkheid van bedrijven<br />Paragraaf 5 Wat moet een bedrijf doen volgens Amnesty International?<br />Paragraaf 6 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 10 Human Resource Management en MVO<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Wat is HRM?<br />Paragraaf 3 Discriminatie bij werving en selectie<br />Paragraaf 4 Prestatiebeloning en ethiek<br />Paragraaf 5 Gedragscodes in het personeelsbeleid<br />Paragraaf 6 HRM en ethiek: een nadere reflectie<br />Paragraaf 7 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 11 Horeca en MVO<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 De horecabranche<br />Paragraaf 3 Gastvrijheid en kwaliteit in de horeca<br />Paragraaf 4 Sociale hygi ne en ethische codes in de horeca<br />Paragraaf 5 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 12 Toerisme en MVO<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Het MVO-beleid van TUI Nederland<br />Paragraaf 3 Wat is toerisme?<br />Paragraaf 4 Top-10 ethische kwesties in het toerisme<br />Paragraaf 5 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 13 Beroepsethiek<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Wat is beroepsethiek?<br />Paragraaf 3 Beroepscodes<br />Paragraaf 4 Hoe te handelen bij onoverkomelijke gewetensbezwaren?<br />Paragraaf 5 Cases en debatstellingen<br /><br />Hoofdstuk 14 Tool: stappenplan ethiek en MVO<br />Paragraaf 1 Inleiding<br />Paragraaf 2 Uitleg stappenplan aan de hand van een case<br />Paragraaf 3 Cases<br /><br />Noten <br />Index <br />

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 12.48 Naar website