Empowerment en participatie van kwetsbare burg

Auteur: Merkloos

ISBN13: 9789088501661

Cli\xebnten in de ggz, mensen in armoede, breekbare ouderen: kwetsbare burgers die vaak niet op een volwaardige manier deel uitmaken van de samenleving.\r\nEen kansrijker aanpak om deze mensen volwaardig te laten meedoen in de samenleving gaat uit van empowerment: dit doet een appel aan zelfredzaamheid, daarbij gebruikmakend van ervaringsdeskundigheid van de betrokkenen zelf.\r\n\r\nDe auteurs gaan in deze uitgave in op een veelheid aan thema\u2019s rond achtergronden, uitwerking en processen bij empowerment. De diversiteit aan bijdragen biedt een kleurrijk palet voor hulpverleners, managers van welzijns- en gezondheidsinstellingen, beleidsverantwoordelijken, wetenschappers, docenten en studenten van het hoger sociaal agogisch onderwijs en niet in het minst voor de kwetsbare burgers zelf.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 20.49 Naar website