Organisatie en personeelsmanagement

Auteur: Jan-Willem Rengelink

ISBN13: 9789081681025

De uitdaging van het prachtige vak humanresourcesmanagement is het in balans brengen en houden van de belangen van de organisatie en haar medewerkers. Wanneer het de leidinggevende, manager of HR-professional lukt om de medewerker optimaal te laten presteren, dan zal dit maximaal bijdragen aan de doelstelling van de organisatie. In Organisatie- en personeelsmanagement wordt duidelijk en stapsgewijs de link gelegd tussen organisatiemanagement en personeelsmanagement. HRM is geen zelfstandig vakgebied of losstaande afdeling, maar functioneert binnen de context van de organisatie. Dit boek biedt een integrale benadering van zowel de organisatie als de personeelsfactoren. De meeste boeken op het gebied van HRM bespreken alle theorie\xebn en modellen van het vakgebied. Rengelink en Schouwstra pakken het echter anders aan. Nadat ze een aantal verschillende modellen en invalshoeken ge\xefntroduceerd hebben, bieden ze \xe9\xe9n model aan waarin alle hoofdlijnen van organisatie- en personeelsmanagement samenkomen. Dit model vormt het handvat waarmee zowel naar de theorie als de praktijk wordt gekeken. Het boek bestaat uit vijf delen, waarin de lezer een compleet beeld krijgt van het vakgebied. Deel I geeft een introductie op organisatie- en personeelsmanagement. Deel II zoomt verder in op organisatiemanagement en in deel III, IV en V komen de drie pilaren van effectief personeelsmanagement aan de orde: leiderschap, verantwoordelijkheid en de menselijke maat. De praktijk komt in dit boek uitgebreid aan bod. Dankzij de jarenlange ervaring van de auteurs in het vakgebied staat het boek bol van voorbeelden die de stof tot leven brengen. Elk hoofdstuk sluit af met vragen waarmee de lezer kan controleren of hij de stof begrepen heeft en de theorie kan toetsen in de praktijk. Dit maakt het boek niet alleen uitermate geschikt voor HRM-studenten, maar ook voor leidinggevenden die op zoek zijn naar de juiste vertaling van de organisatiedoelstelling naar een effectief personeelsbeleid op de werkvloer.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 13.49 Naar website