Constitutionele klassiekers

Auteur: H. Battjes

ISBN13: 9789069166612

Voor een goed begrip van het Nederlandse staatsrecht is kennis van constitutionele voorlopers en buitenlandse tegenhangers van de Grondwet onontbeerlijk.\r\n\r\nDe Unie van Utrecht en het Plakkaat van Verlatinge gaven vorm aan de Republiek. De Magna Carta, de Constitution van de Verenigde Staten en de Franse Declaration des droits de l'homme et du citoyen markeren belangrijke momenten in de ontwikkeling van het rechtsstatelijke denken. En het EVRM en het EG-verdrag stellen wezenlijke randvoorwaarden aan het handelen van de Nederlandse staat.\r\n\r\nIn deze bundel zijn deze en andere constitutionele klassiekers bijeengebracht en voorzien van annotaties die de historische en maatschappelijke context en het belang van de teksten voor het huidige Nederlandse staatsrecht toelichten.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 18.49 Naar website