Denken En Doen

Auteur: Kees J.M. van Haaster

ISBN13: 9789062833849

Het ontwerpen en programmeren van activiteiten en diensten is voor CMV'ers, SPH'ers en het hele sociale domein een belangrijk competentiegebied. Dit boek geeft een gedegen beschrijving van het gehele traject van onderzoek tot en met evaluatie. In Denken & Doen gebruikt de auteur een methodiek van vier kwadranten (onderzoek, ontwerp, organisatie en uitvoering) en vier perspectieven (rekenschap, richting , ruimte en resultaat). De studenten leren om het ontwerpen en programmeren als een cyclisch proces aan te pakken. Het boek bevat veel opdrachten die op projectmatige wijze door studenten zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Ze oefenen daarbij om zelf verantwoordelijkheid te nemen en rekenschap af te leggen over het proces en de bereikte resultaten. De voorgestelde aanpak sluit aan bij competentiegericht leren.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 17.49 Naar website