Een kennismaking met de Oude Wereld

Auteur: L. de Blois

ISBN13: 9789062832354

Een kennismaking met de Oude Wereld 6e druk is een boek van L. de Blois uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789062832354 <br /><br />De oude wereld van het Middellandse-Zeegebied is in veel opzichten de bakermat van zowel de Europese als de islamitische beschavingen. Tal van zaken die de westerse cultuur tot op de dag van vandaag bepalen, zijn in de periode van 3500 voor Christus tot 500 na Christus ontstaan. Te denken valt aan moderne rechtstelsels en aan de wijsbegeerte, die zonder het Romeinse recht en de Griekse filosofie ondenkbaar zijn. Het Jodendom en het Christendom zijn in de Oudheid ontstaan en ook de Islam heeft heel wat aan de Oudheid ontleend. Dit boek biedt een kennismaking met deze oude wereld.<br />In de eerste zeven hoofdstukken wordt het Oude Nabije Oosten besproken. Vervolgens staat de Griekse wereld in de volgende vier hoofdstukken centraal en tot slot komt Rome in de laatste vijf hoofdstukken aan de orde. De auteurs richten hun aandacht met name op verschijnselen die van algemeen historisch belang zijn en die van invloed zijn geweest op de latere westerse beschaving, zoals maatschappijstructuren, staatsvorming, machtsverhoudingen, sociale conflicten, politieke theorie n en godsdiensten.<br />Een kennismaking met de oude wereld is een heldere en rijk ge llustreerde inleiding in de geschiedenis van de oude wereld en is dan ook geschikt voor een breed publiek van belangstellenden.<br />Deze zesde druk is ingrijpend herzien. Niet alleen is de tekst aangepast aan de laatste wetenschappelijke stand van zaken, ook het formaat en de opmaak zijn gewijzigd.<br />L. de Blois is hoogleraar oude geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. R.J. van der Spek is hoogleraar oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 17.99 Naar website