Competentievergroting in de residentiele jeugd

Auteur: N.W. Slot

ISBN13: 9789055746392

Competentievergroting in de residenti le jeugdzorg / deel HBO 3e druk is een boek van N.W. Slot uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv. ISBN 9789055746392 <br /><br />Competentievergroting betekent dat aandacht niet alleen uitgaat naar problemen, maar ook naar positief gedrag. Het is een motiverende aanpak omdat de betrokkenen worden aangesproken op hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen. Het leren van sociale en cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd staat centraal.<br />De werkwijze van competentievergroting grijpt terug op leertheoretische principes en elementen uit de ontwikkelingspsychologie. Onderzoek toont aan dat een aanpak gericht op competentievergroting, goede resultaten oplevert: de nadruk op het aanleren van sociale en cognitieve vaardigheden en het versterken van sociale ondersteuning stelt jeugdigen en ouders in staat beter te functioneren in het dagelijks leven.<br /><br />De auteurs staan uitgebreid stil bij de vraag hoe competentievergroting in de praktijk van de residenti le hulpverlening gerealiseerd kan worden. De technieken en hulpmiddelen worden op praktische en concrete wijze en aan de hand van veel voorbeelden beschreven.<br /><br />Het boek is bestemd voor professionele hulpverleners in de jeugdzorg en hun begeleiders, voor methodeontwikkelaars en voor studenten. <br />De eerste druk van het boek heeft vanaf 1999 een belangrijke rol gespeeld bij de wijde verspreiding van deze werkwijze. Sindsdien hebben zich in de jeugdzorg tal van ontwikkelingen voorgedaan. Daarom is het boek in 2009 herzien en uitgebreid. In deze nieuwe editie is er meer aandacht voor de positie van de ouders. Het aantal diagnostische hulpmiddelen is uitgebreid. Ook komen de cognitieve en morele aspecten van gedragsverandering uitgebreider aan bod.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 12.49 Naar website