Kwaliteit met beleid

Auteur: Petra Verhagen

ISBN13: 9789046902110

Misstanden in zorg- en welzijnsorganisaties zijn bijna dagelijkse kost in de media. Gelukkig gaat er ook veel goed. Dit is geen kwestie van geluk of toeval, maar het resultaat van vakmanschap, goede planning en een doordachte strategie. Om goed werk te kunnen leveren, moeten sociale professionals voortdurend stilstaan bij de vragen: doen we de goede dingen (beleid) en doen we de dingen goed (kwaliteit)? 'Kwaliteit met beleid' geeft studenten van sociale studies inzicht in de manier waarop zij als beroepskracht, zowel individueel als samen met collega's, een bijdrage kunnen leveren aan beleid en kwaliteit binnen een zorg- of welzijnsorganisatie. De auteur introduceert de basisbegrippen en bespreekt belangrijke onderwerpen, zoals de kwaliteit van het primaire proces, individuele kwaliteit en teamkwaliteiten (interne kwaliteitszorg) en het omgaan met klanten en overige belanghebbenden (externe kwaliteitszorg). De theorie wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, artikelen uit dag- en vakbladen en beleidsrapporten. Een uitgebreide begrippenlijst, checklists en de ondersteunende website maken het boek niet alleen geschikt voor projectonderwijs, maar ook voor zelfstudie. Doordat de stof zowel op instap- als verdiepingsniveau wordt aangeboden, is dit boek voor de volledige duur van de studie een bruikbaar naslagwerk. Daarnaast is Kwaliteit met beleid geschikt voor beroepskrachten of vrijwilligers die werkzaam zijn in de sociaalagogische sector. Petra Verhagen is socioloog en docent bij de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij verzorgt onder meer het onderwijs op het gebied van kwaliteit en beleid, innovatie, ondernemerschap en diversiteit.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 10.49 Naar website