De bestuurlijke kaart van Nederland druk 4

Auteur: G. Breeman

ISBN13: 9789046901175

De bestuurlijke kaart van Nederland is een eerste kennismaking met de instituties en organisaties in en rondom het openbaar bestuur. Het boek schetst de inrichting van het openbaar bestuur op de verschillende niveaus. Deze zogenaamde kaartkennis gaat vooraf aan meer theoretische beschouwingen over het openbaar bestuur.<br />Vertrekpunt van dit boek zijn de bestuurlijke instituties op nationaal niveau, gevolgd door een bespreking van het binnenlands bestuur en de internationale instituties waarbinnen het Nederlandse openbaar bestuur functioneert. Hierbij wordt een brede opvatting over het openbaar bestuur gehanteerd. Naast de staatsinstellingen komen daarom ook de niet-gouvernementele instellingen en organisaties aan de orde die bepalend zijn voor het functioneren van het openbaar bestuur.<br />Het boek bevat een helder overzicht van sleutelbegrippen, kaders met actuele discussies en achtergrondinformatie, en vragen voor de student. Dit maakt De bestuurlijke kaart van Nederland een uitstekend (zelf)studieboek voor hbo- en wo-studenten van onder meer bestuurskunde, politicologie, journalistiek en communicatie.<br /><br />Dr. G.E. Breeman is als universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep Bestuurskunde van de Universiteit van Wageningen. Dr. W.J. van Noort is universitair docent bij het departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Dr. M.R. Rutgers is hoogleraar bij het departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.<br />

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 11.49 Naar website