Communicatie online en offline

Auteur: Kees Benschop

ISBN13: 9789039528150

Pitch / Communicatiebeleid 1e druk is een boek van Kees Benschop uitgegeven bij Academic Service. ISBN 9789039528150 <br /><br />Communicatie dekt de kerntaken B1-K2 en P1-K2 van het kwalificatiedossier Marketing, Communicatie en Evenementen, plus een deel van kerntaak B1-K1. Ook bereidt dit boek voor op het SPL/ECABO-examen Communicatie. Het boek legt, samen met de andere titels van deze methode, ook een stevige basis om studenten door te laten stomen naar het Nima A diploma.<br /><br />Pitch is een methode voor commerci\xeble opleidingen in het mbo. Bij het ontwikkelen stonden overzichtelijkheid en begrijpelijkheid voorop: rustige vormgeving, heldere taal, duidelijke structuur, margewoorden, onthoudblokjes voor het recapituleren van de kernstof, vragen en opdrachten, en per hoofdstuk een samenvatting en een begrippenlijst. Op www.practicx.nl staan toets- en oefenvragen (met feedback op de antwoorden) als oefening voor het tentamen. De methode bestaat uit zeven delen: <br />* Basisboek marketing<br />* Marketingplanning <br />* Marketing: de harde cijfers<br />* Communicatie <br />* Marktonderzoek<br />* Evenementen organiseren <br />* Extra Pitch voor Nima A<br />De indeling van de eerste zes delen spoort voor 100% met de indeling van de SPL/ECABO examens, mede doordat deze boeken specifiek gericht zijn op het kwalificatiedossier MCE.<br /><br />De online toets- en oefenportal PracticX is specifiek ontwikkeld voor mbo-studenten. Een unieke code in het boek geeft hen toegang tot het extra oefenmateriaal. Waar nodig wordt de leerstof uit het boek verder verrijkt met oefenbestanden, cases en aanvullende opdrachten. De oefeningen per hoofdstuk bestaan uit open- en gesloten vragen, waarbij studenten direct heldere feedback krijgen. Als voorbereiding op het examen van SPL/ECABO zijn er oefenexamens, eveneens met directe feedback.<br /><br />Kees Benschop heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van studiemateriaal en onderwijsmethodes voor het mbo. <br />

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 12.48 Naar website