Toegepaste Energieleer

Auteur: A.C. Taal

ISBN13: 9789039526538

Toegepaste Energieleer 2e druk is een boek van A.C. Taal uitgegeven bij Academic Service. ISBN 9789039526538 <br /><br />Deze herziene, tweede druk behandelt zowel de warmteleer, de stromingsleer als het warmtetransport. Hierdoor is het mogelijk de onderlinge samenhang aan te geven. In de eerste drie hoofdstukken komt de basiskennis aan de orde. Daarna worden warmteleer, stromingsleer en warmteoverdracht behandeld, steeds volgens dezelfde conceptuele leerlijn en systematische aanpak, waardoor deze complexe stof \xe9\xe9n samenhangend geheel vormt. Het boek bevat talloze uitgewerkte voorbeelden, om natuurkundige concepten en vergelijkingen toe te lichten aan de hand van concrete installaties of onderdelen uit de werktuigbouwkunde. Bij veel voorbeelden wordt gebruik gemaakt van simulatiesoftware (beschikbaar via de website) om gevoeligheidsanalyses uit te voeren. Bij warmtetransportproblemen worden numerieke oplosmethoden behandeld. Toegepaste Energieleer, warmte- en stromingsleer is afgestemd op de inhoud van Toegepaste energietechniek deel 1, dat een inleiding biedt op energetische systemen, en Toegepaste energietechniek deel 2, dat in het teken staat van duurzame energie.<br /><br />Over de auteur<br />Ir. A.C. Taal is docent aan De Haagse Hogeschool. <br /><br />Online materiaal beschikbaar

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 17.49 Naar website