Ouderen en welzijn van nu

Auteur: Magteld Beun

ISBN13: 9789036805957

Ouderen en welzijn van nu 1e druk is een boek van Machteld Beun uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036805957 <br /><br />In Nederland is in 2025 \xe9\xe9n op de vier mensen 65-plus. Het is een serieuze maatschappelijke verandering die grote impact heeft op het werk van sociaal agogisch hulpverleners. In dit boek schetsen de auteurs een beeld van ouder worden in de Nederlandse samenleving. Dat is niet alleen de oudere met een rollator of het 'zwitserlevengevoel'. D\xe9 oudere bestaat niet, want de onderlinge verschillen nemen juist toe naarmate mensen ouder worden. <br /><br />Ouderen en welzijn van nu behandelt de levensloopsociologie, met speciale aandacht voor theoretische stromingen rond ouder worden, levensfasen en levensloopindeling, participatie (netwerk, mantelzorg), zelfstandig wonen en mobiliteit (domotica). Verder gaat het boek in op levenslooppsychologie, successfull ageing, de participatiesamenleving, civil society, de WMO, WNS, hierbij passende methodieken en de rol van de professional. Ook is er ruimte voor bijzondere thema\xb4s over ouderenmishandeling, diversiteit, ondersteuning van mantelzorgers en dementerenden.<br /><br />Op de bijbehorende website is aanvullend materiaal beschikbaar in de vorm van casu\xefstiek en studievragen. Daarnaast is de integrale inhoud van Ouderen en welzijn van nu online beschikbaar, incl. 9 extra hoofdstukken met aanvullende thema's die niet in het boek worden behandeld. Het gaat om thema's als: De woon- en leefomgeving van ouderen, Verslaving, Meest voorkomende ouderdomsziekten, Dementie, Eenzaamheid en De nieuwe levensloop en werk. Daarnaast worden extra methodieken uitgewerkt zoals presentie, motiverende gespreksvoering en gezamenlijke besluitvorming.<br /><br />Het boek vormt een geronto-specifieke basis voor allerlei vakken en thema's die in de opleiding aan bod komen. Samen met de website die veel extra materiaal biedt, vormt de uitgave een unieke samenvatting van de oudere van nu. Het boek is geschikt voor het curriculum van de opleidingen social work: MWD, CMV, CT en SPH. In de bachelorfase ouderenzorg, maar ook als uitstroomprofiel in de minorfase en voor opleidingen geriatrie en ouderenzorg. Daarnaast biedt het boek een actuele bijdrage voor de sociaal agogische hulpverleners die momenteel werkzaam zijn in sociale wijkteams en de ouderenzorg.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 10.99 Naar website