Basiswerk psychiatrie

Auteur: J.A.M. Kerstens

ISBN13: 9789036802987

Psychiatrie niveau 4 1e druk is een boek van J.A.M. Kerstens uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036802987 <br /><br />Dit boek beschrijft op heldere en toegankelijke wijze de vele aspecten van de psychiatrie die relevant zijn voor de verpleegkundige en agogische beroepsuitoefening. Allereerst worden zienswijzen en ontwikkelingen in de psychiatrie en de wet- en regelgeving behandeld. Vervolgens worden de psychische functies (symptomenleer), het psychiatrisch onderzoek en de behandelingen, inclusief psychofarmacologie, beschreven. Deze drie onderdelen zijn belangrijke elementen om de hoofdstukken over de psychiatrische ziektebeelden te kunnen begrijpen. De psychiatrische ziektebeelden worden volgens een vast stramien behandeld. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de persoonlijkheidsstoornissen, waarbij kort stilgestaan wordt bij de persoonlijkheidsontwikkeling. Aan de hand van casu\xefstiek worden de oorzaken, het beloop, het diagnostisch kader (DSM-IV-TR) en behandelmogelijkheden van de diverse ziektebeelden beschreven. Het onderdeel speci\xeble psychiatrie behandelt de meest relevante thema's uit de kinder- en jeugdpsychiatrie, psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, ouderenpsychiatrie en transculturele psychiatrie De beschrijving van de symptomen en ziektebeelden is ge\xefllustreerd met veel casu\xefstiek om de transfer naar de praktijk te bevorderen. Daarbij is er aandacht voor observeren, signaleren en redeneren. Vanuit het behandelkader worden richtlijnen gegeven voor verpleegkundigen en beg leiders. Om begrippen snel te kunnen opzoeken is in het boek Psychiatrie een verklarende woordenlijst en register opgenomen. Het boek is allereerst bestemd voor studenten die een verpleegkundige of agogische opleiding volgen op mbo-niveau. Daarnaast is het boek uitermate geschikt als naslagwerk voor verpleegkundigen, begeleiders en overige medewerkers die op mbo-niveau werkzaam zijn in instellingen voor geestelijke, algemene en maatschappelijke gezondheidszorg.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 35.49 Naar website