Klinische traumatologie

Auteur: H. Haarman

ISBN13: 9789035222410

Klinische traumatologie 1e druk is een boek van H. Haarman uitgegeven bij Springer Media B.V.. ISBN 9789035222410 <br /><br />Het behandelen van ongevalsletsels is de oudste vorm van geneeskundige hulp, en de principes die daarbij in het verleden werden gehanteerd zijn de basis van de hedendaagse chirurgie.<br />Als we traumatologie defini\xebren als 'de medische wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van oorzaken, preventie, diagnostiek, behandeling, prognose en revalidatie van pati\xebnten met ongevalsletsels en de gevolgen daarvan', dan kunnen we constateren dat haar multidisciplinaire karakter vraagt om optimale communicatie en samenwerking van alle geledingen, zowel op organisatorisch als op operationeel gebied.<br /><br />De vroegere uitgave Traumatologie is geheel herzien en geactualiseerd. Zoals de titel al zegt is Klinische traumatologie nu toegespitst op de klinische praktijk.<br />Dit leerboek is gericht op het kennisniveau van de basisarts, maar beoogt tevens een naslagwerk te zijn voor iedereen die zich wil ori\xebnteren in de keten van zorg op het gebied van spoedeisende hulp c.q. ongevalschirurgie. De inhoud wordt ondersteund door veel foto's, tabellen, figuren en beslisbomen.<br /><br />De redacteuren prof. Haarman, prof. Goris, prof. Klasen en dr. Patka zijn allen verbonden aan een afdeling chirurgie van een academisch ziekenhuis in Nederland. Prof. Rommens is verbonden aan de Klinik Unfallchirurgie van de Johannes Gutenberg Universit\xe4t in Mainz.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 22.49 Naar website