Omgaan met agressie

Auteur: Geuk Schuur

ISBN13: 9789031369614

Het boek Omgaan met agressie geeft inzicht in vormen van agressie en geweld en het ontstaan van agressie. Praktijkvoorbeelden en suggesties maken duidelijk hoe escalatie van geweld kan worden voorkomen en hoe een ontstane acute geweldsituatie zonder tegengeweld kan worden be\xebindigd. In dit boek staan vier punten centraal: leren omgaan met (eigen) agressie- leren herkennen van agressiepatronen bij een cli\xebntontwikkelen van vaardigheden in het omgaan met agressief gedragbegeleiden van cli\xebnten bij het leren omgaan met agressie.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 13.99 Naar website