Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

Auteur: Trix van Lieshout

ISBN13: 9789031362837

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen 1e druk is een boek van Trix van Lieshout uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031362837 <br /><br />Pedagogische adviezen voor speciale kinderen is geschreven voor beroepsopvoeders die direct werken met kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Te denken valt aan opvoeders, leerkrachten en groepsleiders, werkzaam in bijvoorbeeld het (Speciaal) onderwijs, Regionale Opleidings Centra, residenti\xeble en semi-residenti\xeble instellingen, zoals (medisch) kinderdagverblijven, internaten, psychiatrische instellingen en Boddaertcentra. Het boek kan tevens gebruikt worden door begeleidingsdiensten, die ten dienste staan van deze beroepsopvoeders, bijvoorbeeld schoolbegeleidingsdiensten, bureaus voor Jeugdzorg, de RIAGG's, schoolartsen, verschillende beroeps- en ouderverenigingen, zoals Balans: de vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en/ of gedragsproblemen. Verder is het boek geschikt voor opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs en aan de Universiteit.<br /><br />In deze geheel herziene uitgave van het boek Pedagogische adviezen voor speciale kinderen is in vergelijking met de eerdere uitgave een aantal nieuwe onderwerpen opgenomen: hechtingsstoornissen, aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit (ADD) en de meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis als subtype binnen het autistisch spectrum (McDD). Daarnaast is rond de andere problemen de informatie geactualiseerd. Zo is er meer aandacht voor de resultaten uit de hersenwetenschap en meer nadruk op behandelwijzen als cognitieve gedragstherapie, neurofeedback en mindfulness.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 12.49 Naar website