Ori�ntatie op sociaalpedagogische hulpver

Auteur: Ineke Kooiker

ISBN13: 9789031352418

Ori ntatie op sociaalpedagogische hulpverlening 2e druk is een boek van Ineke Kooiker uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031352418 <br /><br />In Ori ntatie op Sociaal Pedagogische Hulpverlening maak je kennis met het werkveld van de sociaal pedagogisch hulpverlener (sph'er). Drie settings in de sociaal pedagogische hulpverlening staan centraal. Ten eerste de residenti le hulpverlening waarbij hulp wordt gegeven aan mensen die in een speciaal voor hen ingerichte instelling wonen. Ten tweede de semiresidenti le hulpverlening, de hulp aan mensen die gedeeltelijk verblijven in een speciaal voor hen ingerichte voorziening, maar die wel thuis wonen. Als laatste de ambulante hulpverlening waarbij hulp wordt geboden aan mensen die thuis in hun eigen omgeving wonen en leven.<br /><br /><br />De ervaringsverhalen van sph'ers en de vele casussen over cli nten die in dit boek zijn opgenomen, geven een eigentijds verslag van de soms harde realiteit waarin mensen terechtkomen. Hierdoor krijgt de aankomend sph'er een goed beeld van wat hem of haar te wachten kan staan in de nabije toekomst tijdens stages of als werkende.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 10.48 Naar website