Oplossingsgericht werken in HRM

Auteur: Gwenda Schlundt Bodien

ISBN13: 9789024418589

Het vak van HR-professionals vraagt om het snel inschatten van situaties en het kiezen van de juiste aanpak om doelen te bereiken. Met de oplossingsgerichte methode bereik je deze doelen op een snelle, effectieve en plezierige manier.\r\n\r\nDe oplossingsgerichte aanpak is een innovatieve veranderbenadering, die de kortste route naar het gewenste succes neemt. Bij oplossingsgericht werken gaat het erom problemen te onderkennen om vervolgens de gewenste situatie in levendige, positieve, concrete en resultaatgerichte taal te beschrijven en uit te vinden wat werkt om die gewenste toekomst te bereiken.\r\n\r\nOplossingsgericht werken in HRM werkt uit hoe professionals de oplossingsgerichte aanpak kunnen gebruiken bij adviseren, sturen, instrueren, werken met teams en in verandertrajecten. Het boek reikt ook aan hoe de oplossingsgerichte mindset benut kan worden in de inhoud van HRM, zoals in selectie, beoordeling, beloning en uitstroom. Het biedt veel praktische handvatten. Daarnaast worden zichtbare wetenschappelijke verschuivingen in de psychologie beschreven, die relevant zijn voor de ontwikkeling van de oplossingsgerichte mindset.\r\n\r\nHet boek is bedoeld voor interne en externe HR-professionals. Gwenda Schlundt Bodien is oplossingsgerichte coach, HR-adviseur, trainer en auteur. Zij heeft, onder andere samen met Coert Visser, meerdere boeken geschreven over oplossingsgericht werken.\r\n\r\nInleiding 11\r\n\r\nHoofdstuk I Wat is oplossingsgericht werken? 15Een definitie van oplossingsgericht werken 15De assumpties van de oplossingsgerichte aanpak 15De oplossingsgerichte mindset 18Enkele oplossingsgerichte interventies 19Erkennen en normaliseren 19Activeervragen 20Probleemonderkenningsvragen 21Positieve verwachtingenvraag en toekomstprojectievraag 21De eerdere successenvraag en de positieve uitzonderingenvraag 21De bruikbaarheidsvragen 21Vier oplossingsgerichte competenties 22\r\n\r\nHoofdstuk 2 Oplossingsgericht adviseren 25Oplossingsgericht intakegesprek 25De nuttigheidsinterventies bij intakes 26De gewenste situatie-interventies bij intakes 26Bezoekerstypische, klaagtypische en klanttypische interacties 27Voorbeelddialoog: intakegesprek 28Oplossingsgerichte helpinterventies 34De wondervraag 34De platformvraag en schaalvraag 35De eerdere successenvraag 36Andere schaalvragen 36Zeven stappen van FORWARD 37Dialoog: oplossingsgericht helpen 37Eerst aansluiten, dan doorschakelen 54Oplossingsgericht trainen: externe oplossingen 55Bezoekerstypische, klaagtypische en klanttypische interacties bij trainen 56Autonomie en intrinsieke motivatie 58Impliceren van fouten 60Procesgericht complimenteren 61Oplossingsgerichte interventies bij gestuurde clienten 62Dialoog: oplossingsgericht gesprek met gestuurde client 62\r\n\r\nHoofdstuk 3 Oplossingsgericht sturen en instrueren 67Wat gaat hier fout? 67Oplossingsgericht sturen 70De voorbereiding van een oplossingsgericht stuurgesprek 71Stuurinterventies bij bezoekerstypische, klaagtypische en klanttypische interacties 71Dialoog: oplossingsgericht stuurgesprek 73Follow-up bij sturen 78Case: oplossingsgericht sturen op het Peter Stuyvesant College 80Oplossingsgericht instrueren 81Instrueren bij bezoekerstypische, klaagtypische en klanttypischeinteracties 85\r\n\r\nHoofdstuk 4 Oplossingsgerichte teambegeleiding 87Oplossingsgericht helpen in een team 87Wat werkt in teambegeleiding? 88Uitgangspunt 1: Individuele waardering, verbeterpuntenop teamniveau 88Uitgangspunt 2: Veiligheid en ruimte 90Uitgangspunt 3: Zie weerstand als samenwerking 91Uitgangspunt 4: Mensen kiezen de constructieve weg zodra ze die zien 91Uitgangspunt 5: Microprogressie is een begin van de verandering 92Uitgangspunt 6: Het doel wordt bereikt tussen de sessies 92Uitgangspunt 7: Actie werkt beter dan zelfreflectie 93Uitgangspunt 8: Activering leidt tot betrokkenheid en verandering 93Uitgangspunt 9: Heldere eigen voorwaarden en grenzen leiden tot betere dienstverlening 93Uitgangspunt 10: Hanteer spelregels die in het hier en nu werken 94Oplossingsgericht helpen en sturen in een team 95VOMOplossingsgericht intervenieren bij conflicterende doelen 96Case: programma van een HR-dag van een PO-team in eentechnisch bedrijf 99Intake en doelbepaling met de leidinggevende 101Intake en doelbepaling met het team 102Tussen de eerste en de tweede sessie 105De tweede sessie 105Tussen de tweede en de derde sessie 107De derde sessie 107De vierde sessie 109Oplossingsgerichte mediation 110Reframen 109Mutualiseren 110Case: moving forward 111Oplossingsgerichte intervisie 114Oplossingsgericht vergaderen 116\r\n\r\nHoofdstuk 5 De oplossingsgerichte mindset in HRM 119Oplossingsgerichte draaiknoppen in HRM 119Refreshingly Hot! 121Oplossingsgerichte draaiknoppen in selectie 124Oplossingsgerichte draaiknoppen bij beoordelen en ontwikkelen 126Oplossingsgerichte draaiknoppen in beloning 130Oplossingsgerichte draaiknoppen in uitstroom 133Case: oplossingsgerichte grondhouding bij ontslag 135\r\n\r\nHoofdstuk 6 Oplossingsgericht werken in je eigen HR-praktijk 139Benutten van de oplossingsgerichte methode in je eigen HR-praktijk 139Oplossingsgericht persoonlijk ontwikkelplan 140Oplossingsgericht aan de slag met jouw team 141Invullen 4SFC-model 143\r\n\r\nHoofdstuk 7 De oplossingsgerichte mindset in breder perspectief 145Inductieve ontwikkeling in het Brief Family Therapy Center 145Verschuivingen? 147Een verschuiving van probleemdiagnose naar doelgerichtheid 148Een verschuiving van expertmatige professionals naar clienten die de expert zijn 150Een verschuiving van ziek en negatief naar gezond en positief 152Een verschuiving van persoonlijkheidskenmerken naar situationelefactoren 153Grenzen aan de oplossingsgerichte benadering? 157\r\n\r\nPraktische uitwerking: oplossingsgericht veranderplan 159Case: shared service center 159\r\n\r\nPraktische uitwerking: oplossingsgericht onderhandelen 167\r\n\r\nLiteratuurlijst 173\r\n\r\nOver de auteur 181

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 18.49 Naar website