Sociaal Agogische Projecten

Auteur: L. Schuringa

ISBN13: 9789024413829

Dit boek biedt een praktische handleiding om projecten te starten en te begeleiden in complexe maatschappelijke situatie s. De aanleiding voor sociaal-agogisch project kan liggen in een probleemsituatie of in een maatschappelijke behoefte die gesignaleerd wordt. Het opstarten en begeleiden van dergelijke projecten is vaak een complexe zaak doordat z\xe9 zich afspelen buiten de muren van \xe9\xe9n organisatie, de financiering vaak eerst nog geregeld moet worden en de direct betrokkenen en belangrijke rol in (de ontwikkeling van) de aanpak dienen te spelen. De nadruk in dit boek ligt dan ook op het analyseren van de (probleem)situaties waar een oplossing voor gezocht moet worden. Het biedt een werkmodel met een aantal analyse-methoden en een ontwerproute. Stap voor stap wordt helder uiteengezet hoe je vanuit chaos tot een overzichtelijk project kunt komen: dat haalbaar is in zijn doelstellingen en een duidelijke weg tot realisering aangeeft. Er wordt daarin een onderscheid gemaakt tussen de externe strategie (hoe kan het concrete probleem aangepakt worden) en de interne strategie (hoe kunnen de mensen waar het om gaat ingeschakeld worden bij de aanpak). Hoewel het accent ligt op het ontwikkelen van de inhoud, wordt ook aandacht besteed aan beheersmatige aspecten van een project zoals geld, tijd, kwaliteit en informatie. Bijzondere aandacht is er uiteraard voor de organisatie als het gegeven verband waarbinnen een project tot stand komt. Voorts komen diverse praktische uitvoeringszaken aan de orde vari\xebrend van het begeleiden van een projectgroep tot het opstellen van draaiboeken en ten slotte wordt het concept programma-management in deze sector ge\xefntroduceerd. Het boek is bedoeld voor uitvoerende professionals die opdracht krijgen projectplannen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken, knelpunten en behoeften. Het is ook uitstekend geschikt voor het HBO-onderwijs.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 11.49 Naar website