Methodisch handelen in de logopedie

Auteur: Henriette Kuiper

ISBN13: 9789023247500

Methodisch handelen in de logopedie 3e druk is een boek van Henri tte Kuiper uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023247500 <br /><br />Logopedisten behandelen cli nten met stem-, spraak-, taal- en gehoorproblemen, met neurologische problemen als afasie, dysartrie en cli nten met slikstoornissen. Ze werken in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie, de eerstelijns- en de intramurale gezondheidszorg.<br /><br />De uitgave Methodisch handelen in de logopedie is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Het boek biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, reflectie en evaluatie.<br />De derde herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder Evidence Based Logopedie, Directe Toegankelijkheid, nieuwe richtlijnen rondom verslaglegging en het nieuwe beroepsprofiel. Speciale aandacht is er voor het handelen in termen van ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Het is belangrijk dat studenten hiermee vanaf het eerste jaar vertrouwd raken. Eenheid van taal en denken is nodig bij interdisciplinaire samenwerking en komt ten goede aan de cli nt. <br /><br />Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten logopedie. Het biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, voor reflectie op casu stiek en voor evaluatie. Docenten aan logopedie-opleidingen en stagebegeleiders gebruiken dit boek bij onderlinge afstemming. In kwaliteitskringen gebruiken logopedisten dit boek bij collegiale consultatie rond casu stiek. <br /><br />Henri tte Kuiper werkte als logopedist in Groningen en in Thessaloniki. Als docent aan de opleiding Logopedie in Groningen ontwikkelde zij samen met collega's het studieonderdeel Methodisch handelen. Als andragoloog houdt zij zich bezig met kwaliteitszorg, methodiekontwikkeling, aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt, en met veranderingsprocessen in therapie en onderwijs. <br />

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 9.99 Naar website