Methodisch handelen in de logopedie

Auteur: H. Kuiper

ISBN13: 9789023240563

Methodisch handelen in de logopedie 1e druk is een boek van H. Kuiper uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023240563 <br /><br />Methodisch handelen in de logopedie is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Voor pati'ntgerichtheid en interdisciplinaire samenwerking is bewust, doelgericht, systematisch en procesmatig handelen voor alle beroepsgroepen belangrijk.<br />In dit boek wordt kennis uit de gedragstherapie en uit de onderwijskunde aangewend voor een algemeen logopedische benadering van diagnostiek, therapie en verslaglegging. In voorbeelden en analyseschema's komen de verschillende deelgebieden van de logopedie aan de orde. Het domein van de logopedie wordt door dezelfde analyseschema's en door een overstijgende benadering een samenhangend geheel van spreken en verstaan, begrijpen en begrepen worden.<br /><br />Henri'tte Kuiper studeerde logopedie in Utrecht en andragologie in Groningen. Als docent aan de opleiding Logopedie in Groningen ontwikkelde zij samen met collega's het studieonderdeel Methodisch handelen. Als co rdinator onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg hield zij zich bezig met methodiekontwikkeling en met veranderingsprocessen in therapie en onderwijs.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 10.49 Naar website