Supervisie

Auteur: W. Regouin

ISBN13: 9789023232933

"Supervisie is een didactische methode, waarmee de (aanstaande) professional geleerd wordt inzichten en ervaringen om te zetten in beroepsbekwaamheid. <br /><br />De bestaande supervisieliteratuur is nauwelijks gericht op de ontvangers van supervisie. Daarom worden hier de hoofdaccenten ervan (theorie, methodiek, praktijk) benaderd vanuit het perspectief van de supervisant.<br />- Deel I bevat een globale verkenning en is bruikbaar ter introductie van supervisie bij aanstaande supervisanten.<br />- Deel II is gericht op beginnende supervisanten en behandelt de drie hoofdfasen van het supervisieproces.<br />- Deel III is vooral bedoeld voor de gevorderde supervisant en beoogt verdere verdieping en bezinning op de verhouding persoon - beroep.<br />Kortom, het boek geeft antwoord op vragen als: <br />Wat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan?<br /><br />De voorgaande drukken hebben bewezen dat dit boek goed bruikbaar is bij de scholing voor beroepen waarin de communicatie tussen mensen een belangrijke rol speelt:<br />- in het hoger beroepsonderwijs waar supervisie vaak een normaal onderdeel van de opleiding is; <br />- bij universitaire opleidingen waar supervisie in toenemende mate wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij de scholing van psycho\xadtherapeuten, artsen, docenten, pedagogen en andere mensgerichte beroepen); <br />- in het middelbaar beroepsonderwijs waar de belangstelling voor supervisie sterk groeit; <br />- in praktijkinstellingen waar supervisie veelal onderdeel is van programma\xbfs voor deskundigheidsbevordering (onder meer in dienstverlenende sectoren als sociaal-pedagogisch en welzijnswerk, gezondheids\xadzorg, onderwijs, personeelswerk, pastorale zorg en (organisatie)\xadmanagement, zowel in non-profit- als in profitorganisaties).<br /><br />De auteur<br />Drs. Willemine Regouin-van Leeuwen is supervisor en betrokken bij de opleiding van supervisoren. Ook doceerde zij onder meer filosofie in het hoger beroepsonderwijs."<br />

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 12.49 Naar website