Basisboek Socialezekerheidsrecht 2018

Auteur: I.A.M. Van Boetzelaer-Gulyas

ISBN13: 9789013146981

Basisboek Socialezekerheidsrecht 2018 1e druk is een boek van I.A.M. Van Boetzelaer-Gulyas uitgegeven bij Wolters Kluwer. ISBN 9789013146981 <br /><br />Deze uitgave biedt u een heldere, effici\xebnte rondleiding door het Nederlandse socialezekerheidsrecht. Met onder meer aandacht voor de Verzamelwet SZW 2018, loondispensatie voor beschut werk, de verkorte loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers, wijzigingen binnen de Wet WIA en recente jurisprudentie. Geschreven vanuit de praktijk, met vele ondersteunende casussen. Basisboek Socialezekerheidsrecht 2018 wijst u als student of (rechts) hulpverlener gemakkelijk de weg binnen het lastige rechtsgebied dat socialezekerheidsrecht heet. De belangrijkste onderwerpen in de Nederlandse sociale zekerheid ? en de aanpak hiervan door de (decentrale) overheid ? komen aan bod. Het gaat dan om: kinderen, ouderdom, overlijden, gezondheid, zorg en ondersteuning, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, behoeftigheid, re-integratie en handhaving. Vanuit de praktijk De wet- en regelgeving in deze jaarlijkse uitgave gaat leven door de rijke casu\xefstiek. De auteur schreef de teksten vanuit de praktijk ? dus met een duidelijk oog voor mogelijk lastige punten in wet- en regelgeving waar u onherroepelijk tegenaan loopt. Elk hoofdstuk is volgens een vast stramien opgebouwd: inleiding, uitvoering en aanvraag, voorwaarden, ingang, hoogte en duur, be\xebindiging, verplichtingen en jurisprudentie. Het eind van elk hoofdstuk bevat een korte samenvatting, gepresenteerd in overzichtelijke schema#s. Ten opzichte van de editie 2017 is wet- en regelgeving geactualiseerd en recente jurisprudentie toegevoegd, inclusief een aantal voorbeeldbeschikkingen. Met recht een praktisch, helder basisboek wanneer u studie- of beroepsmatig aan de slag wilt (of moet) met socialezekerheidsrecht.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 12.49 Naar website