Acceptatiecriteria

Auteur: Bart de Best

ISBN13: 9789012581332

Acceptatiecriteria zijn een meetinstrument voor zowel gebruiker als beheerder om te bepalen of nieuwe of gewijzigde informatiesystemen voldoen aan de afgesproken eisen voor functionaliteit, kwaliteit en beheer.\r\n\r\nEr komt heel wat kijken om acceptatiecriteria te verankeren in beheerprocessen en systeemontwikkelingsprojecten. Het opstellen en het hanteren van acceptatiecriteria voor IT-producten en -diensten geschiedt bij veel organisaties met wisselend succes. Vaak worden acceptatiecriteria wel opgesteld, maar niet effectief gebruikt en verworden ze tot een noodzakelijk kwaad zonder kwaliteitsborgende werking.\r\n\r\nDit boek geeft een analyse van de oorzaken van dit falen van de kwaliteitsbewaking; als remedie worden drie stappenplannen geboden voor het afleiden, toepassen en invoeren van acceptatiecriteria.\r\n\r\nDe doelgroep van dit boek omvat alle partijen die betrokken zijn bij de acceptatie van IT-middelen: de gebruikende klant, de interne en externe leveranciers en de beheerorganisatie. Ook is er nog een doelgroep die niet accepteert, maar vaststelt of correct is geaccepteerd; hiertoe behoren kwaliteitsmanagers en auditors die het boek als normenkader kunnen gebruiken.\r\n\r\nIn dit boek is een aantal casussen opgenomen die diverse manieren laten zien voor het effectief en effici\xebnt omgaan met acceptatiecriteria.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 17.49 Naar website