Rekenwijzer

Auteur: Jos van den Bergh

ISBN13: 9789006955262

Rekenwijzer 2e druk is een boek van Jos van den Bergh uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv. ISBN 9789006955262 <br /><br />Met de herziene druk van RekenWijzer wordt de student goed voorbereid op de Rekentoets-pabo. RekenWijzer helpt bij het ontwikkelen van de basiskennis en -vaardigheden op het gebied van rekenenwiskunde. <br /><br />Deze herziening sluit volledig aan bij het \u2018Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen\u2019 op het fundamentele niveau 3F. Bij het leren van rekenen-wiskunde gaan oefenen en begrip hand in hand. Door middel van duidelijke uitleg en tal van uitgewerkte voorbeelden leren studenten de wiskundige inhoud begrijpen. Door het maken van een grote hoeveelheid opgaven werken ze vervolgens aan beheersing ervan.<br /><br />RekenWijzer is opgedeeld in vijf domeinen:<br /><br />Hele getallen<br />Gebroken getallen<br />Verhoudingen en procenten<br />Meten en meetkunde<br />Verbanden<br /><br />Op de bijbehorende website www.paborekenen.nl zijn digitale toetsen op verschillende niveaus te vinden, evenals extra opdrachten en informatie.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 23.99 Naar website