Traject Welzijn Dagbesteding MZ niveau 34 Th

Auteur: Kees van Schaik

ISBN13: 9789006622102

Als beroepskracht Maatschappelijke Zorg ga je werken bij een welzijnsorganisatie. Dat is heel divers, maar het heeft altijd te maken met cli\xebnten die ondersteuning en zorg nodig hebben zoals ouderen,<br />mensen met een psychiatrische aandoening, verstandelijk en/of lichamelijk beperkten. Een beroepskracht Maatschappelijke Zorg houdt zich bezig met het bedenken, organiseren en begeleiden van dagbesteding. <br />Het theorieboek Dagbesteding MZ richt zich onder meer op de mogelijkheden van dagbesteding, de betekenis ervan en de vaardigheden die je er bij nodig hebt. Ieder onderdeel wordt afgesloten met een begrippenlijst. De inhoud is daarmee geschikt voor mbo-studenten en mensen die zelfstandig meer willen leren over dit onderwerp.<br />Het theorieboek Dagbesteding MZ maakt deel uit van de serie Traject Welzijn. Dagbesteding MZ sluit volledig aan bij de kerntaak 'Ondersteunt de cli\xebnt bij dagbesteding' uit het kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg. Bij dit theorieboek behoort het werkboek Dagbesteding MZ uit de serie Traject Welzijn.<br />Beroepskrachten Maatschappelijke zorg werken in allerlei organisaties in welzijn en de gezondheidszorg. Daarbij kan gedacht worden aan de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Maar ook in welzijnsorganisaties, justiti\xeble inrichtingen en asielzoekerscentra.<br />Traject Welzijn<br />De serie Traject Welzijn biedt lesmateriaal op mbo-niveau is en is bestemd voor de opleidingen Pedagogisch werk, Maatschappelijke Zorg en Sociaal werk. Het materiaal sluit volledig aan bij de eisen van de nieuwe kwalificatiedossiers.<br />Traject Welzijn is ontwikkeld op basis van leerstijlen en leerervaringen van mbo-studenten, waardoor zowel studenten met een meer theoretische, als studenten met een meer praktische inslag er gebruik van kunnen maken. Er is rekening gehouden met de verschillende onderwijsstijlen, waardoor Traject Welzijn inzetbaar is binnen elk didactisch model. <br />Traject Welzijn sluit aan bij actuele opvatting over flexibiliteit en zelfstandig leren. Dat betekent dat er onder andere gewerkt wordt met uitgaven die ingedeeld zijn in thema's die bestaan uit theorie en de daarbij behorende verwerkingsopdrachten, praktijksituaties en evaluatie middels de studiehulp. Daarnaast komen de beroepsvaardigheden en de houdingsaspecten van de (beginnende) beroepsbeoefenaar expliciet aan de orde. Deze elementen vormen immers een essentieel onderdeel van de beroepsuitoefening. <br />De leerstof is opgebouwd uit theorie, praktijksituaties en beroepsvaardigheden:<br />- De theorie bevat alle basiskennis en achtergrondinformatie bij het betreffende werkproces en bevat veel voorbeelden uit de beroepspraktijk. De verwerkingsopdrachten sluiten aan bij de leerstof in de theorie.<br />- De praktijksituaties zijn realistische beschrijvingen van situaties uit de beroepspraktijk, inclusief opdrachten gekoppeld aan houdingsaspecten, vaardigheden en kenniselementen.<br />- De beroepsvaardigheden bevatten opdrachten voor het stapsgewijs aanleren van sociaal-agogische, communicatieve, verzorgende en creatieve vaardigheden. <br />De combinatie van deze onderdelen maakt het leren vanuit verschillende invalshoeken mogelijk en kan zowel in een onderwijssituatie als in de beroepspraktijk plaatsvinden. <br />Het complete aanbod van Traject Welzijn bestaat uit:<br />- Theorieboeken met een heldere en gestructureerde uitleg over de benodigde vakkennis, verduidelijkt met veel praktijkvoorbeelden;<br />- Werkboeken met verwerkingsopdrachten, toepassingsopdrachten en evaluatie-/reflectieopdrachten;<br />- Digitale omgeving met ondersteunend materiaal voor zowel student als docent.<br />

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 10.49 Naar website