Kinderen leren rekenen

Auteur: L. Oudeweetering

ISBN13: 9789001851002

Kinderen leren rekenen 1e druk is een boek van Tal-Team uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001851002 <br /><br />Kinderen leren rekenen is een vervolg op Jonge kinderen leren rekenen. Het boek beschrijft het leerproces dat kinderen in de groepen 5 t/m 8 op de basisschool doorlopen. Geleidelijk aan maken zij zich verschillende rekenvormen eigen: hoofdrekenen, kolomsgewijs rekenen en cijferen, schattend rekenen en het rekenen met de rekenmachine, dit alles gebaseerd op een brede getallenkennis.<br /><br />Een belangrijke voorwaarde om passende didactische beslissingen te kunnen nemen is te weten op welke wijze leerlingen zich deze rekenvormen eigen maken. Door de globale lijn van het leren rekenen zichtbaar te maken hebben leerkrachten, pabo-studenten, onderwijsbegeleiders en onderzoekers, maar ook ouders/verzorgers, met dit boek een instrument in handen dat houvast biedt bij het rekenonderwijs.<br /><br />Ook dit boek is tot stand gekomen binnen het project 'Tussendoelen Annex Leerlijnen\xb4 dat in opdracht van het ministerie van OCenW wordt uitgevoerd door het Freudenthal Instituut van de Universiteit van Utrecht en de SLO.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 20.49 Naar website