Basisboek bedrijfseconomie

Auteur: Wim Koetzier

ISBN13: 9789001839116

"Basisboek bedrijfseconomie - Opgaven 10e druk is een boek van W. Koetzier uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001839116 <br /><br />Basisboek Bedrijfseconomie is al jaren d\xe9 methode bedrijfseconomie voor beginnende studenten. Een complete en succesvolle basismethode, ook bedoeld voor studenten zonder bedrijfseconomische voorkennis.<br /><br />Waarom kiezen voor Basisboek Bedrijfseconomie?<br /><ul class="" default_listitem""="" style="" display:="" inline;""=""><li style="" display:inline;""="">zeer succesvolle basismethode; </li><br /><li style="" display:inline;""="">uitstekende online ondersteuning;</li><br /><li style="" display:inline;""="">Engelstalige equivalent, Basics of Financial Management, beschikbaar.</li></ul><br /><br />Basisboek Bedrijfseconomieis geschikt voor alle opleidingen in het hoger onderwijs waar Bedrijfseconomie gegeven wordt. Dankzij de bijbehorende opgaven- en uitwerkingenboeken, kan de student prima zelfstandig aan de slag met de leerstof.<br /><br />In deze tiende editie is gekozen voor een naadloze aansluiting tussen Basisboek Bedrijfseconomie en zijn Engelstalige equivalent Basics of Financial Management. De stof in het boek wordt vanuit een meer internationaal perspectief aan de orde gesteld en bij de kernbegrippen is steeds de Engelstalige benaming opgenomen. De voor de Nederlandse situatie van belang zijnde institutionele factoren, zoals belasting- en ondernemingsrecht, worden uiteraard nog steeds behandeld. Verder zijn enkele onderwerpen toegevoegd die in de voorgaande editie niet (of zeer summier) aan bod kwamen, te weten: de invloed van de cashflowcyclus op het werkkapitaal, de verwerking van onzekerheid in het kader van de investeringsselectie, de balanced scorecard en de customer profitability analysis.<br /><br />Online ondersteuning<br />Studenten vinden op www.basisboekbe.noordhoff.nl toetsvragen, een begrippentrainer, flitscolleges en webcolleges. Docenten vinden er ook de tabellen en figuren uit het boek, collegesheets en uitwerkingen. Met Toets-op-maat kunnen docenten eenvoudig tentamens samenstellen."

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 10.49 Naar website