Retailmarketing

Auteur: Frank Quix

ISBN13: 9789001807993

Bestaande literatuur is vaak gericht op het midden- en kleinbedrijf (vaak de detailhandel genoemd) en de foodsector. Retailmarketing benadrukt juist de functie van het grootwinkelbedrijf (retailing) en de non-foodsector.<br /><br />Centraal in dit boek staat de vraag hoe retailing in zijn werk gaat. Zo zijn de managementaspecten van het onderhouden en optimaliseren van retailformules in een turbulente omgeving van groeiend belang. Toetreders tot de bedrijfstak komen immers slechts zelden in een situatie terecht waarin zij volkomen nieuwe retailformules moeten opzetten. Eerder gaan zij in bestaande bedrijven werken, waar de probleemstelling meer is gericht op verbetering en optimalisatie van de bestaande operatie, zowel op het gebied van de marktbenadering als op het gebied van de interne procesvoering. Vandaar dat de auteurs in Retailmarketing veel aandacht schenken aan operationele toepassingen van de theorie.<br /><br />In deze nieuwe, vijfde editie is veel aandacht ingeruimd voor beeldbepalende trends van nu tot 2020. Internet en crosschannelretail zijn integraal verwerkt in het boek. Van lost sales is een update gemaakt en er zijn extra accenten aangebracht op het gebied van marktonderzoek. Uiteraard zijn data geactualiseerd en er zijn onderzoeksdata toegevoegd.<br /><br />Op de website www.retailmarketing.noordhoff.nl zijn cases, modellen, powerpointpresentaties en extra leerstof te vinden.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 12.49 Naar website