Statistiek om mee te werken

Auteur: Arie Buijs

ISBN13: 9789001802486

Statistiek om mee te werken<br /><br />Statistiek om mee te werken brengt je voldoende kennis, inzicht en vaardigheden bij om zelfstandig statistische analyses te kunnen uitvoeren en resultaten van derden te kunnen beoordelen. De uitgave geeft een compleet beeld van statistische methoden en hun toepassingen. Zelfstandige bestudering van de stof is goed mogelijk. De teksten zijn helder gestructureerd met trefwoorden in de marge en een samenvatting aan het eind van elk hoofdstuk. Het verwerken van de stof wordt gestimuleerd door praktijkvoorbeelden, opgaven en de uitwerkingen. In elk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het werken met Excel. <br />Statistiek is voor veel studenten een vakgebied dat angst en ontzag inboezemt. Ondanks de vele (voor)oordelen is het beheersen van een aantal onderwerpen uit de statistiek essentieel bij tal van opleidingen. Van scheikunde tot psychologie, van economie tot biologie, van planologie tot informatica: overal wordt statistiek toegepast. Immers, veel (beleids)beslissingen worden onderbouwd met cijfermateriaal, dat correct moet worden ge\xefnterpreteerd.<br /><br />Statistiek om mee te werken begint met een inleiding tot de beschrijvende statistiek en behandelt Vervolgens onderwerpen als: maatstaven, kansrekening, kansvariabelen, normale verdeling, binomiale verdeling, poissonverdeling, schatten, toetsen, chi-kwadraatverdeling, verschiltoetsen, variantie-analyse, regressie en correlatie, indexcijfers, tijdreeksen. Voor wie dieper op de stof wil ingaan, zijn er plusparagrafen met extra materiaal.<br /><br />

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 8.99 Naar website