Juridische Vaardigheden

Auteur: C.J. Loonstra

ISBN13: 9789001794378

In Juridische Vaardigheden word je stukje bij beetje ingewijd in het vinden en gebruik maken van juridische teksten. Het gaat in dit boek niet primair om kennisoverdracht, maar om het leren omgaan met het instrumentarium waarvan de jurist zich bedient.<br /><br />Juristen werken in de praktijk met teksten. Deze teksten kunnen bestaan uit wetten (en hun parlementaire geschiedenis), rechtspraak en juridische literatuur waarin wetten en rechtspraak worden verduidelijkt en uitgelegd. Voor de ervaren jurist is dit alles gesneden koek. Dat is het niet voor de hbo-(rechten)student die tegen veel (praktische) problemen zou oplopen als hem/haar gevraagd zou worden een juridisch probleem op te lossen.<br /><br />Want waar kunnen deze teksten bijvoorbeeld worden gevonden? Zijn zij digitaal beschikbaar? Hoe moet worden getoetst of aan een wettelijke bepaling is voldaan? Wat is de betekenis van een rechterlijke uitspraak voor een juridisch probleem? Wat is 'juridische literatuur' en hoe kan deze worden gebruikt om een gegeven oplossing te ondersteunen? Zijn rechterlijke uitspraken en juridische literatuur ook op internet te raadplegen? Juridische vaardigheden kunnen niet anders dan door middel van oefening in de vingers worden gekregen. Daarom staan in deze uitgave veel opdrachten en oefeningen met een oplopende graad van complexiteit. Eerst wordt alleen het leren omgaan met wetteksten en rechterlijke uitspraken (civiel, straf en bestuur) verduidelijkt en getraind, daarna die twee gecombineerd. Vervolgens worden juridische literatuur en parlementaire geschiedenis daaraan toegevoegd. Ook aspecten van ICT komen aan bod. Ten slotte wordt ook enige aandacht besteed aan argumentatie (zonder argumenten kan geen juridisch standpunt immers worden verdedigd) en dossierbeheer.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 12.49 Naar website