Basisboek Verleden heden toekomst

Auteur: C. Van Der Kooij

ISBN13: 9789001488932

In Verleden, heden, toekomst staat het onderwijs in geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, staatsinrichting en geestelijke stromingen in het primair onderwijs centraal. Hoe kunnen leerlingen in de basisschoolleeftijd zich beelden vormen van onderwerpen uit het verleden en het heden, en op basis daarvan nadenken over de toekomst? <br />Studenten van lerarenopleidingen basisonderwijs en onderwijsgevenden vinden in dit boek een handleiding voor het vormgeven van lessen over historische en hedendaagse maatschappelijke onderwerpen. Een centrale rol daarin spelen de begrippen beeld, beeldvorming en beeldvormer. De auteur stelt de aspecten die het beeldvormingsproces bepalen op een systematische wijze aan de orde. Hij analyseert beeldvormers op hun didactische mogelijkheden. <br />Behalve materiaal voor de opzet en vormgeving van lessen biedt dit boek informatie over relevante ontwikkelingspsychologische aspecten, voorstellen voor een programma van leerinhouden en bouwstenen voor een gestructureerde doorgaande lijn in het primair onderwijs.

Tweedehands aanbod

Verkoper Staat Prijs Bespaar
als nieuw vanaf € 12.49 Naar website